Keldan

Keldan 300+
Allar tölur eru í milljónum
Birtar upplýsingar eru sóttar með tengingu við ársreikningaskrá RSK. Allar upplýsingar eru veittar samkvæmt starfsreglum Ársreikningskrár og í samræmi við lög og reglur um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga.